Pơk uănh mông nar djăt: 2/7/2020

VOV4.M’nông: Ta rnôk tâm nchră sơ kêt pơk so\ng dăng pah kan mât đăp mpăn hăn ntung trong  6 khay bôk năm tă bah Uỷ ban đăp mpăn hăn ntung trong gưl neh dak [ư nar 1/7, Groi Thủ tướng Rnâng kan Chính phủ Trương Hoà Bình ho\ lah ngăn 14 n’gor an geh tâm tom ndeh âk, tâm nê geh du đêt n’gor geh rnoh nu^h kh^t hao âk rlău 15% lah: Đăk Nông, Ninh Thuận, Hòa Bình, Bạc Liêu, Kon Tum, Bến Tre, Phú Yên n’hanh An Giang. Tâm let năp tay, Groi Thủ tướng dăn đă Bộ Giao thông vận tải ntrôl dăng pah kan hăn rsong uănh, groi nđôi t^ng trong nchrăp n’hanh ndal, mât lhăt ndeh rklư hăn ntung trong; nt^m nti, uănh năl pă an si [u\t [^t ndeh; uănh năl nâp ue\h ndeh rklư hăn trong. Groi Thủ tướng đă ăp n’gor mât ue\h nău khlay kan ăp nsum mpôl chính trị, lam rêh jêng kon nu^h rgop jă nu^h [on lan t^ng êng nău way an rong soih trong ndeh hăn; nkre t^ng [ư rsong hăn, groi nđôi, rmal lhăt ăp nu^h ndra ma [ư tih./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng