Pơk uănh mông nar djăt: 22/1/2021

VOV4.M’nông – {ư tơm rơh r[u\n Ban nt^m rđau Ngih dak njrăng n’gang srê Covid-19 [ư ôi 20/1, ta Ngih Chính phủ, Groi Thủ tướng Vũ Đức Đam lah rjăp: Nn’hao uănh nđôi trong n’har bri, đăp mpăn nuh srê tâm ăp nar [ư Đại hội đảng lam dak rơh tal 13 n’hanh rơh Tết nguyên đán Tân Sửu. Bah năp ne\, t^ng nău mbơh bah n’gâng kan dak si an saơ, jêh uănh nđôi, tâm ăp ntu\k nkhah rgum du đêt ntu\k, hôm e geh âk nău mô t^ng rjăp nău nt^m bah n’gâng kan dak si. Yor r^, Ban nt^m rđau đă, ăp ntu\k [ư t^ng rjăp di nău nkhah êng, lah geh ntoh nuh srê Covid-19 an rmal cán bộ. Ban nt^m rđau đă ăp n’gâng kan: ngih dak si, n’har bri n’hanh công an geh trong, nău [ư ăp rơh mpăr gay ndơ\ nu^h [on lan s^t dak đah nuih n’hâm đăp mpăn dơi tâm nkhah; nkre ntrôl dăng bôk nău kan rlong vaccine, tâm ban u\ch trong [ư tâm rgop gay rnôk vaccine rlong lôch ue\h, dơi nkra njêng n’hanh pă an tâm dak.

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương