Pơk uănh mông nar djăt: 17/6/2015


VOV4.Mnông:N’gâng kan nchră nău đah dak bah dih Hàn Quốc nar naơ 16/6 mbơh, dak aơ n’hanh Mỹ mbra n’hao tay ăp nău tu\n mpet tât dak Triều Tiên ta ăp rơh tâm mâp gâl têh atay. T^ng nău mbơh aơ đo\ng, ta rơh tât khâl Mỹ dôl geh [ư. Kruanh n’gâng kan nchră nău đah dak bah dih Hàn Quốc   Yun Byung-se mbra geh rơh tâm mâp âk đah ăp nu^h kan têh Mỹ tâm ne\ geh nu^h mbơh nău rnă njrăng ngih dak Susan Rice gay ma ntrôl ăp rơh tâm nchră ueh đah Triều Tiên n’hanh hăn ndrel dah nău tâm ns^ch hô. Bar ding tâm ban u\ch mbra tâm rdâng đah ăp nău ntul rlong bâh Triều Tiên bâh nău tâm rgop tâm nkri hô.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng