Pơk uănh mông nar djăt: 2/2/2016VOV4.Mnông: N’gâng kan mât rnă njrăng ngih dak Hàn Quốc nar naơ, 1-2, du tơ\ tay ntru\t đă Mỹ ngăch mbơh [ư ntrong kan njrăng grăp phao u\nh ta gôl dak Triều Tiên gay ma n’hao nău tâm rdâng tâm ban kơt njrăng ăp nău ntêt nkri mpeh hạt nhân n’hanh grăp phao u\nh bâh dak Triều Tiên. T^ng nu^h kan ntoh ngơi kruanh n’gâng kan mât rnă njrăng ngih dak Hàn Quốc Moon Sang-Kyun, nău mbơh ndơ\ ntrong kan njrăng grăp phao u\nh mhe rơh nglâ| du\t (THAAD) bâh Mỹ ta ngih dak Đông Bắc Á aơ mbra geh ueh an n’gâng kan rnă njrăng n’hanh mât ngih dak bâh Hàn Quốc.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng