Pơk uănh mông nar djăt: 20/10/2020

VOV4.M’nông: Bộ Y tế Italia an g^t, bar nar rlău aơ, dak dja năl geh bơi 12 rbăn nu^h ntưp Covid-19 mhe, hao âk rđ^l đah rnoh du\t hô nar bah năp nê nơh. Rnoh nu^h kh^t tă bah Covid-19 lơh ta Italia ho\ hao 69 rbăn nu^h/nar, hao rlău 20 nu^h rđ^l đah du nar bah năp nê nơh. Italia lah ngoăy tâm ăp dak lor bôk năp ta châu Âu tât khuch hô bah nuh srê Covid-19 n’hanh ho\ dơi mât kân nuh srê tâm khay rlu nti mhe aơ nơh geh bar khay mpă wêl ăp nău kan tăch rgâl n’hanh rsong hăn. Yơn lah, rnoh nu^h ji Covid-19 ho\ hao âk ta dak dja tâm ăp pơh rlău aơ nơh. A[aơ Italia lah dak geh rnoh nu^h kh^t tă bah Covid-19 lơh âk tâl 2 ta châu Âu, bah kơi Anh, đah rlău 36 rbăn nu^h kh^t kơp ntơm bah rnôk nuh srê ntoh luh./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương