Pơk uănh mông nar djăt: 13/8/2020

VOV4.M’nông: Nar 12-8, N’gâng kan Jordan ho\ mbơh nt^l mpông n’har bri đah dak tâm kâng n’har mpeh bah lơ lah Syria lôch rnôk dak dja năl geh nu^h ntưp ji Covid-19 plơ\ âk tay. T^ng nău mbơh bah Bộ trưởng Nội vụ Jordan, n’har bri đah Jordan n’hanh Syria mbra nt^l mpông jo\ tâm 1 pơh, nău ntru\nh ntơm geh nău tam kơp ntơm bah ôi aơ 13/8. Trong n’har bri đah 2 dak geh nău tam kơp ntơm bah nar aơ 13/08. Trong n’har bri đah 2 dak way do\ng an nău kan tâm rsong tăch rgâl do\ng sa khlay. Syria dôl tâm rdâng đah nău tât nuh srê tâl 2 lôch geh saơ mbro rnoh nu^h ji mhe aơ plơ\ âk tay./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng