Pơk uănh mông nar djăt: 18/9/2019

VOV4.M’nông Kêng măng nđaơ (17/9), ta nkuăl Đăk Hà, Ntu\k Viettel Kon Tum [ư n’glôch jêh 5 năm [ư t^ng bôk nău kan Yor oh gơih nđơr nti n’hanh an 540 nu\ih prăk kon hăn nti an kon ho\k ach o gơih nđơr hăn nti (năm tal 6) ta lam n’gor đah du hê khlay 1 rkeh prăk.

An prăk kơl hăn nti Yor oh gơih nđơr năm tal 6

 

{ư t^ng bôk nău kan “Yor oh gơih nđơr nti” bah Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel, 5 năm bah năp ntu\k Viettel Kon Tum le\ an 2.700 nu\ih prăk kơl hăn nti, tâm ban 2 rmen 700 rkeh prăk an ăp oh kon ho\k geh nău rêh rnăk wâl jêr jo\t hao tâm nti nsơm. Ndrel đah ne\ tâm nău nt^m nti, Ntu\k Viettel Kon Tum ndơ\ ăp ndơ kơt do\ng công nghệ thông tin tâm ngih sam [u\t, kơt: Phần mềm mât uănh ngih sam [u\t SMAS đah bơi 100% ngih sam [u\t; SMS edu nchih njuăl nău đah ngih sam [u\t n’hanh me bơ\ kon ho\k; ntop kơl Internerr tât 100% ăp ngih sam [u\t ta lam n’gor đah rnoh prăk an dơm bơi 1 rkeh 150 rbăn prăk du năm...

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng