Pơk uănh mông nar djăt: 26/9/2020

VOV4.M’nông: Kêng măng 25/9, n’gor uỷ Kon Tum [ư nkah 90 năm nar vay ơm đảng bộ n’gor. Tâm nau khuh n’gor di nar rhơn Đại hội ntoh măt Đảng bộ n’gor Kon Tum tal XVI, năm kan 2020-2025 geh nau dơi ueh, ăp ntoh măt râng nar nkah 90 năm nar vay ơm Đảng bộ n’gor Kon Tum ndrel nkah tay nau vay ơm geh nau khlay bah Đảng bộ, tahen ndrel [on lan ăp rnoi bah n’gor Kon Tum.

Nau ntơm njêng bah ntu\k kan Đảng cộng sản bôk năp tâm n’gor Kon Tum tâm lơ 25/9/1930 lah nau ueh khlay tâm nau rgo\ jă, nkoch trêng, rgo\ jă nau kan tâm lơh rdâng bah cách mạng bah [on lan ăp rnoi mpôl bah n’gor Kon Tum. Đah nau rđau kan bah Đảng, 90 năm rlau aơ, [on lan ăp rnoi mpôl bah n’gor Kon Tum ho\ rlet rlau âk nau jêr, ndrel đah [on lan lam dak janh dăng leo nsi|t dơi n’gâng kan, đăp mpăn neh dak, ndâk njêng n’gor Kon Tum nar lơn ma hun hao./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương