Pơk uănh mông nar djăt: 11/7/2020

VOV4.M’nông: Nau mbơh tă bah N’gâng kan dak si n’gor Kon Tum, 2 nu\ih geh ntưp đah nau ji dâr bưm ko geh saơ ta nkuăl Đắc Tô ndrel nkuăl [on têh Kon Tum lơ 9/7. Kơt nê a[aơ ta n’gor Kon Tum dôl geh 19 nu\ih ntưp đah nau ji dâr bưm ko. Tâm nê nkuăl Sa Thầy geh 12 nu\ih, Đắc Tô geh 6 nu\ih ndrel nkuăl [on têh Kon Tum geh du hê. Êng nê, 2 nkuăl Đắc Tô ndrel Sa Thầy ko\ geh 4 nu\ih dôl geh ntôn ji.

Ăp nu\ih geh ntưp ndrel nu\ih ntôn ntưp nau ji aơ dôl geh n’gâng kan dak si nkhah săm. Kơp rnoh ntơm bôk năm tât rnôk aơ, lam n’gor Kon Tum ho\ kơp dơn geh 25 nu\ih ntưp đah srê ji dâr bưm ko ndrel 12 ntu\k srê tâm 4/10 nkuăl, nkuăl [on têh, geh nkuăl Sa Thầy, Đắc Tô, Đắc Hà ndrel nkuăl [on têh Kon Tum./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng