Pơk uănh mông nar djăt: 18/9/2020

VOV4.M’nông – Kon Tum le\ ntơm jêh trong nchrăp, nchrăp [ư ue\h Đại hội đại biểu Đảng bộ n’gor rơh tal 16, năm kan 2020-2025 tâm pơh tât. Aơ lah m^n lah bah Ban Tuyên giáo n’gor uỷ Kon Tum ta nar r[u\n mbơh kêng măng (17/9). Đại hội đại biểu đảng bộ n’gor Kon Tum rơh tal 16, năm kan 2020-2025 dơi [ư bah nar 22-25/9/2020.

Ntu\k r[u\n Ngọc Linh-ntu\k [ư đại hội đại biểu đảng bộ n’gor Kon Tum rơh tal 16

 

Râng đại hội geh 346 đại biểu ntoh măt an rlău 29.000 đảng viên lam n’gor. Đah trong [ư “Tâm rnglăp-{on lan [ư tơm-M^n rlă mhe-Hun hao”, đại hội đại biểu đảng bộ n’gor Kon Tum rơh tal 16 mbra mbơh an âk nkô| nău khlay. Đại hội mbra săch 50/51 Uỷ viên Ban chấp hành đảng bộ n’gor năm kan 2020-2025; săch 15 Uỷ viên Ban Thường vụ N’gor uỷ; 11 Uỷ viên Uỷ Ban kiểm tra N’gor uỷ n’hanh săch 15 đại biểu na nê| hăn râng đại hội đại biểu lam dak rơh tal 13 bah đảng.

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương