Pơk uănh mông nar djăt: 24/6/2020

VOV4.M’nông – Dơi [ư t^ng tâm 3 khay, bah khay 5 tât khay 7/2020, d^ng le\ rnoh prăk ntop kơl n’hu\ch prăk điện, n’hu\ch prăk điện an nu^h geh khuch yor srê Covid-19 bah Điện lực Kon Tum nchrăp bơi 21 rmen prăk. Rlău ma ne\ Điện lực Kon Tum [ư t^ng đo\ng n’hu\ch, mô so\k prăk điện an ăp ntu\k nkhah nu^h ji, but uănh săm ji rgum njrăng n’gang srê Covid-19 bah gưl nkuăl tât gưl n’gor nklăp 700 rkeh prăk; ntu\k rlu rlău pâl nđaih nklăp 800 rkeh prăk. D^ng  le\ rnoh prăk ntop kơl n’hu\ch prăk điện, n’hu\ch prăk đin an nu^h geh khuch yor srê Covid-19 bah Điện lực Kon Tum [ư tâm 3 khay, bah khay 5 tât khay 7/2020 nchrăp bơi 21 rmen prăk.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương