Pơk uănh mông nar djăt: 20/9/2019

VOV4.M’nông: Ntơm năm e tât rnôk aơ, nau ji dâr bưm ko lo\ plơ\ tay ta n’gor Kon Tum ndrel 2 nu\ih le\ khi\t yor ji jru. Nau gay rvê lah a[aơ ntu\k kan ngih dak si tâm n’gor mô dơi săm bah nau ji aơ ndrel ê geh  dak si rdâng săm bah.

            Tâm khay 8 mhe rlau geh 4 nu\ih ntơm 11 tât 26 năm ta xã Đăk Ui ndrel Ngọc Réo, nkuăl Đắk Hà lăp săm tâm ngih dak si Khoa Y học Nhiệt đới, Ngih dak si Đa khoa n’gor Kon Tum yor ntôn geh nau ji dâr pưm ko. Ăp nau uănh năl jêh nê bah Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên lah rjăp le\ 4 nu\ih ji aơ ko\ geh ntưp nau ji dâr bưm ko. Nau gay rvê nê lah nau ji dâr pưm ko mra lơi ba kơi ân nau jêr ân nu\ih ji, klơt lah nau ji tâm play nuih, nau vi âk trong sre rngok….[ư nu\ih ji mra khi\t tâm gleh nar, ri n’gâng kan dak si tâm nkuăl ê dơi săm ân bah ân nu\ih ji yor mô geh dak si dơi rdâng đah nau khih bah ji dâr pưm ko. Nai dak si Lê Thị Chi, Kruanh khoa y học Nhiệt đới, Ngih dak si Đa khoa n’gor Kon Tum ân gi\t, ngih dak si knu\ng dơi do\ng dak si nkhi\t kman gay ma săm ân nu\ih ji:

            ‘ Nau ji dâr bưm ko ma mô geh dak si dơi rdâng ri păng mra rêng jêng nau ji lơn ma hô. Yor lah ntil dak si dơi rdâng đah nau ji ri knu\ng geh ntil dak si gay ma dơi rdâng ntil ndơ khih ndrel ma nkân lơi nau khih, ma nơm ri knu\ng săm nau ji, knu\ng kơl đê| đă ân nu\ih ji dơm”.

            Ti\ng nai dak si ngih dak si Đa khoa n’gor Kon Tum, lah knu\ng do\ng dak si kháng sinh gay ma săm ân nu\ih ji dâr pưm ko ri knu\ng dơi nkhi\t kan ndrel săm geh nau ji rnôk nê, yơn mô dơi geh rdâng lơi ndơ khih lăp tâm săk ndrel ma [ư lơn ji jru. Yor lah nu\ih ji jêh rnôk săm đah dak si kháng sinh dơi đo\ng si\t tâm ngih, yơn lah hjôm plơ\ khám [a [ơ gay ma uănh n’ôi n’hâm soan ndrel hôm geh ơm nau mra tât nau ji jru hô. Mpeh nkô| nau Ngih dak si Đa khoa n’gor Kon Tum tât rnôk aơ ê geh dak si gay ma dơi rdâng đah ntil ndơ khih, nai dak si Lê Vũ Thức, Groi Giám đốc Ngih dak si ân gi\t:

            ‘Tâm năm 2018, rnoh nu\ih ji bạch hầu ri hao lơn ma âk, Ngih dak si Đa khoa n’gor ho\ geh nau ntru\nh mbơh njoăl tât N’gâng kan dak si gay ma dăn nau ntru\nh mpeh nau kan aơ. N’gâng kan dak si ko\ rđau ân N’gâng kan mât njrăng dak si gay đă ăp Công ty ngăch rvăt lăp ntil dak si dơi rdâng ndrel săm. Yơn lah, ntơm rnôk nê tât a[aơ ê geh dơi rvăt ơm. A[aơ ngih dak si Đa khoa n’gor Kon Tum ê geh dak si”.

            Bol ma le\ 4 nu\ih ji dâr pưm ko tâm khay 8 mhe rlau aơ ta n’gor Kon Tum ko\ geh luh tă bah ngih dak si tâm rnôk n’hâm soan ho\ mbơm oi. Yơn lah le\ ăp nu\ih ji ndrel n’gâng kan dak si tâm n’gor dôl ma tâm rnôk gu\ mô đăp yor ê geh dak si dơi rdâng ngăn đah nau khih bah dâr pưm ko. Bah năp nê tâm năm e, nu\ih ji dâr pưm ko ho\ geh lơn ma âk tâm n’gor Kon Tum jêh 11 năm mô geh nu\ih ji ndrel tâm rnoh 10 nu\ih ji ho\ geh 2 nu\ih khi\t./.

                                                Nu\ih rblang: H’Thi

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng