Pơk uănh mông nar djăt: 15/7/2020

VOV4.M’nông: Kêng măng 14/7, UBND nkuăl [on têh Kon Tum, n’gor Kon Tum [ư ntơm ntoh măt [on pâl n’aih nsum mpôl Kon Kơ Tu, xã Đăk Rơ Va mpeh ba dâng nkuăl [on têh Kon Tum. [on aơ geh 140 rnăk, đah rlau 700 nu\ih. Đah nau geh ueh lah êp dak krong Đăk Bla, nu\ih [on lan hôm mât âk nau ueh mpeh nau ôp brah, nau vay ơm tă bah kăl e tâm nau rêh ăp nar…

yor ri tă bah jo\ nu\ih [on an Kon Kơ Tu ho\ vơt âk năch tă bah dak ba dih ndrel tâm dak tât uănh pâl. Di nar ntơm mbơh [on pâl n’aih nsum mpôl Kon Kơ Tu, UBND nkuăl [on têh Kon Tum, n’gor Kon Tum [ư nau njroh mprơ, nau ueh ăp ntil nah ao ơm dah nau râng bah 36 nu\ih tă bah ăp xã, phường bah nkuăl [on têh, mbơh nkoch trong ngih gu\ rlu Homestay kơl năch tât pâl bah nu\ih [on lan ta Kon Kơ Tu ndrel du đê| ntil ndơ pâl n’aih geh nau ueh bah rnoi Bahnar./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng