Pơk uănh mông nar djăt: 16/5/2020

VOV4.Mnông- Di khay an nu^h pah kan năm 2020, Liên đoàn lao độngn’gor Kon Tum le\ [ư pă ngih jay công đoàn an 17 đoàn viên công đoàn, viên chức, nu^h pah kan mô geh jay gu\. Ta nkuăl Đăk Tô, Liên đoàn lao động n’gor Kon Tum le\ pă 2 mblâm ngih jay công đoàn an yuh Nguyễn Thị Hồng Quế, nô A Hlưng mô geh ngih jay gu\ n’hanh pă an 25 rkeh prăk an yuh Y Xơn gay ma nkra ngih jay le\ khuch.

Ta năp ne\, bâh bôk khay 5 tât a[aơ, Liên đoàn lao động n’gor Kon Tum le\ pă an 14 ngih jay công đoàn an đoàn viên công đoàn, viên chức, nu^h pah kan mô geh ngih jay gu\ ta ăp nkuăl Đăk Glei, Kon Braih, Đăk Hà n’hanh nkuăl [on têh Kon Tum. Dơi g^t, liên đoàn lao động n’gor Kon Tum kơl ăp rnăk geh bâh 45-50 rkeh prăk [ư jay. Bâh a[aơ tât le\ khay công nhân năm 2020 Liên đoàn lao động n’gor Kon Tum mbra pă tay 8 ngih jay công đoàn hôm e an 8 đoàn viên công đoàn, viên chức, nu^h pah kan mô geh ngih jay gu\.

 Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng