Pơk uănh mông nar djăt: 3/6/2020

VOV4.M’nông – Ta n’gor Kon Tum a[aơ geh rlău 72% rmôt đảng gưl bah dâng le\ [ư jêh đại hội đăp mpăn di ngăch trong nchrăp n’gluh an. Na nê| kơp tât du\t khay 5 mhe rlău le\ geh 476/660 rmôt kan đảng ta n’gor Kon Tum le\ [ư jêh đại hội gưl bah dâng năm kan 2020-2025 geh rlău 72%.

Nkual nklang nkuăl Tu Mơ Rông bah năp đại hội Đảng bộ nkuăl rơh tal XVII

 

Jêh ăp đại hội le\ săch 2.621 uỷ viên ban chấp hành; 439 uỷ viên ban thường vụ; 457 bí thư; 486 groi bí thư n’hanh săch 2.383 đại biểu râng đại hội đảng bộ gưl bah lơ. Mpeh ngăch jêh đại hội gưl nkuăl n’hanh tâm ban, n’gor Kon Tum săch 2 đảng bộ nkuăl Ia H’Drai n’hanh Tu Mơ Rông [ư đại hội rlong [ư ta ntu\k. Tât a[aơ Đảng bộ nkuăl Ia H’Drai le\ [ư lôch ue\h đại hội gưl nkuăl. Bah nar 7 tât nar 9/6 tât, đảng bộ nkuăl Tu Mơ Rông mbra [ư đại hội n’hanh [ư t^ng nău ntru\nh rlong [ư đại hội gưl nkuăl săch na nê| Bí thư nkuăl uỷ ta ntu\k.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng