Pơk uănh mông nar djăt: 8/1/2015


             Nkhêp nkah ndray 65 năm Nar way ơm kon se nti, sinh viên n’hanh Hội sinh viên Việt Nam (9/1/1950- 9/1/2015), kêng măng ntri (7/1), ta nhih pah kan kruanh dak, Kruanh dak Trương Tấn Sang le\ mâp măt 102 nu^h ntơh măt lah ăp sinh viên ntoh lư geh săk ntơ “Sinh viên 5 nău ue\h” gưl Trung ương n’hanh ndơ nkhôm rnê “Sao tháng giêng” năm 2014. rhơn rnê Hội sinh viên Việt Nam le\ rgo\ jă trong kan “Sinh viên 5 nău ue\h”, Kruanh dak lah rjăp nău kan dja nta trong ue\h an sinh viên nsrôih, tiăr nti, lôch nê [ư têh jêng êng săk nơm. Hội sinh viên ân pơk hvi lơn nu^h ntoh lư gay geh âk lơn ăp sinh viên g^t blău nâp dăng, geh săk tơm ue\h gay jêng tơm nu^h săk blău rgop an n’gâng kan công nghiệp mhe, ue\h mhe neh dak./.

                                                                                                BTV:Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương