Pơk uănh mông nar djăt: 3/8/2020

VOV4.Mnông-Tâm 1 njoat hăn rgâl mhe ueh nău tâm boh kan “ơm geh nău mô ueh” tâm bâh ntơm nơh, kruanh n’gâng kan nchră nău đah dak bah dih ăp dak vương dak Ả rập thống nhất UAE n’hanh Iran le\ mbơh ndal geh rơh tâm nchră trực tuyến, gay ma ntrôl nău tâm kơl bar ding. Ntu\k kan mbơh nău mhe bâh UAE an g^t, tâm rơh tâm nchră trực tuyến aơ, kruanh n’gâng kan nchră nău đah dak bah dih UAE  Xếch Áp-đun-la (Sheikh Abdullah bin Zayed al-Nahyan) lah na nê|, nău tâm kơl  bar ding đah Iran lah na nê|, nău tâm kơlo bar ding đah Iran n’hanh UAE mbra lah nău du\t khlăy ta nău tâm rdâng đah nuh srê Covid-19, ơm dôl tre\ lam tât ta nkual n’hanh lam ntur neh. Kruanh n’gâng kan nchră nău đah dak bah dih Iran lah na nê|, bar ding le tâm ban u\ch mât nău tâm nchră ta ăp nău êng êng, ngăn lah tâm rnôk nău ta nkual dôl tâm rdâng đah âk nău jêr jo\t.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương