Pơk uănh mông nar djăt: 4/8/2020

VOV4.M’nông: Nau mbơh nau kan [ư rơh thi tốt nghiệp THPT ta rơh r[u\n Chính phủ vay ăp khay tâm khay 7, ôi lơ 3/8, Kruanh n’gâng kan nti\m nti Phùng Xuân Nhạ đă [ư rơh thi tâm di nau nchrăp đah ăp ntu\k đăp mpăn mpeh srê. Ăp ntu\k dôl geh nkhah, ê geh đăp mpăn ân kon se thi ri thi ba kơi. Mpẹh nau đă ntruch tay nar thi, Kruanh N’gâng kan Phùng Xuân Nhạ ân lah, đah rnôk geh srê kơt rnôk aơ, lah ntruch tay rơh thi mra geh gi\t ntu\t rnôk thi tay.

Tâm rnôk nê âk n’gor ho\ ntoh nau u\ch geh [ư ân rơh thi. Hôm ti\ng nau uănh năl bah N’gâng kan, âk ngăn kon se ko\ ntoh nau u\ch thi ân tâm di rnôk yor ho\ nchrăp ueh ân rơh thi, knu\ng geh nau tâm ndal yor geh srê ri mơ thi ba kơi. Rlau ma nê, ti\ng Kruanh n’gâng kan, lah mô [ư rơh thi tâm di nar ri ma khuch tât nau săch lăp cao đẳng, đại học bah ăp ngih săm [u\t./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng