Pơk uănh mông nar djăt: 19/1/2021

VOV4.Mnông-  Kêng măng nar 18/1, ta ntu\k kan Quốc hội geh [ư rơh r[u\n nchră tal 2, Hội đồng săch kruanh ngih dak, kruanh Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân,kruanh Hội đồng săch kruanh ngih dak leo tơm n’hanh leo rơh r[u\n nchră. Ta rơh r[u\n nchră aơ, Hội đồng săch kruanh ngih dak le\ tâm nchră, tâm ban u\ch an tâm rgop ta nău nchrăp [ư rơh r[u\n nchră lam dak mbơh tơih nău kan săch Đại biểu QH khoá 15 n’hanh Đại biểu HĐND ăp gâl năm kan 2021-2026, nchrăp [ư ta nar 21/1 tay. Ăp nu^h kan bâh Hội đồng săch kruanh ngih dak le\ an tâm rgop nău, ua\nh n’hêl nău mbơh nău nchrăp Nghị quyết nt^m leo mpeh săm [u\t nchih săk nu^h ứng cử, phiếu săch n’hanh ăp ntil săm[u\t geh do\ng tâm nău kan săch đại biểu QH khoá 15 n’hanh Hội đồng nhân dân ăp gâl năm kan 2021-2026. Hội đồng săch kruanh ngih dak le\ tâm nchră, tâm ban u\ch an tâm rgop ta nău nchrăpleo [ư rơh r[u\n nchră trực tuyến lam dak mbơh tơih nău kan săch kruanh.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương