Pơk uănh mông nar djăt: 22/1/2020

VOV4.M’nông – Nkhêp di năm Canh Tý 2020, ôi 21/1, ta Ngih Quốc hội, Kruanh Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân le\ mâp măt, mbah rhơn Tết ăp đại biểu Quốc hội chuyên trách ta Trung ương n’hanh le\ rngôch cán bộ, công chức, viên chức, nu^h pah kan bah Văn phòng Quốc hội.

Kruanh Quốc hội mâp măt,  rhơn Tết đại biểu Quốc hội

 

Kruanh Quốc hội an g^t, năm 2020 lah du năm êng, nkre lah năm n’gle\ du\t [ư t^ng Nghị quyết đại hội 12 bah đảng, ăp Nghị quyết bah Quốc hội mpeh trong nchrăp 5 năm 2016-2020; nkre ndâk [ư trong ncheăp 5 năm tay... Kruanh Quốc hội nkah ăp ngih pah kan Quốc hội n’hanh Văn phòng Quốc hội, le\ rngôch công chức, viên chức n’hanh nu^h pah kan ntrong leo t^ng di nău ntru\nh, trong hăn n’hanh ăp nău kơl pháp luật bah ngih dak, lơn lah nău [ư t^ng Luật rchăng n’gang ăp nău khuch ndrănh, bia, le\ ngêt ndrănh , bia mô [^t ndeh.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng