Pơk uănh mông nar djăt: 23/10/2020

VOV4.M’nông: Kêng măng 22/10, ta Ngih kan Quốc hội, Kruanh Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ho\ mâp măt ăp ntoh măt, Kruanh ntu\k kan Ntoh măt Việt Nam tâm dak ba dih geh [ư nau kan tâm năm kan 2020-2023, nchrăp hăn ndơn nau kan mhe. Ta nar mâp, Kruanh dak nkah, ăp ntoh măt, ntu\k pah kan ntoh măt bah dak Việt Nam tâm dak ba dih ân ntru\t dăng nau tâm n’ur văn hoá, nchră nau nghị viện, ndâk nsum mpôl nu\ih Việt Nam tâm dak ba dih.

{ư ân ueh nau kan mât kơl an [on lan. Kruanh Quốc hội rhơn lah, lah ntoh măt ân neh dak, ân Ngih dak Việt Nam ndrel lah nu\ih dâk bôk ntu\k kan ntoh măt tâm dak ba dih, ăp ntoh măt, ntu\k kan ntoh măt Việt Nam tâm dak ba dih nsôih lôch n’hâm, tâm rnglăp, mât nâp gay [ư jêh nau kan geh Đảng, Ngih dak ndrel [on lan jao ân./.

Nu\ih rblang: H’Thi

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương