Pơk uănh mông nar djăt: 15/11/2019

VOV4.M’nông – Dơn nău jă bah Kruanh Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Kruanh Hạ viện Cộng hoà Kazakhstan Nurlan Nigmatulin n’hanh mpôl đại biểu gưl prêh Quốc hội Kazakhstan khâl na nê| dak he, ôi nđaơ, 14/11, ta Ngih quốc, Kruanh Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân le\ [ư tơm wơt na nê| Kruanh Hạ viện Kazakhstan.

Kruanh Quuốc hội rgum nchră đah kruanh Hạ viện Kazakhstan

 

Jêh [ư wơt, Kruanh Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân n’hanh Kruanh Hạ viện Nurlan Nigmatulin le\ leo Mpôl đại biểu gưl prêh Quốc hội 2 dak ntơm [ư rgum nchră. 2 Kruanh Quốc hội m^n lah mbra rgum ntrôl tâm boh wa\ng sa, pơk hvi kan ndrel tâm ăp ntil nău kan êng kơt:

Kruanh Quuốc hội rgum nchră đah kruanh Hạ viện Kazakhstan

 

lo\ mir, nt^m nti, khoa học, kỹ thuật, văn hoá, thể thao, pâl nđaih... 2 Kruanh le\ tâm rgâl jru hvi mpeh kan ndrel đah 2 dak ta ăp ntil na nê|, nta an soan dăng mhe an kan ndrel đah 2 dak kơt đah 2 ngih pah kan ndâk njêng pháp luật bah 2 dak.

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng