Pơk uănh mông nar djăt: 7/1/2021

 

VOV4.M’nông: Tâm bah ri aơ nơh âk doanh nghiệp, rnăk nkret njêng cà phê ta n’gor ntuh kơlndơ ntru\p công nghệ nkret njêng cà phê rgop n’hao rnoh khlay găr cà phê tât nu^h do\ng. T^ng nchih rgum, a[aơ ta n’gor Lâm Đồng geh rlău 30 doanh nghiệp n’hanh rlău 250 rnăk rvăt n’hanh nkret njêng cà phê rnglăy đah nău dăng âk ăp năm nklăp 300.000- 320.000 tấn, âk bơi 80% le\ rngôch rnoh âk geh play. Bah meng nê geh 117 doanh nghiệp, ntu\k nkret njêng cà phê  wâr k^n, cà phê môi ho\ dơi pă an si [u\t kơp dơn to\ng đăp mpăn kloh ue\h ndơ ngêt sa đah công suất rlău 5.600 tấn ndơ geh [ư ăp năm. Tâm nê geh âk doanh nghiệp ntuh kơl công nghệ nkret njêng mbe\ ăp năm nklăp 40.000 - 50.000 tấn cà phê rnglăy./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương