Pơk uănh mông nar djăt: 8/7/2020

VOV4.M’nông: Kêng măng 7/7, ta nkuăl [on têh Đà Lạt, rmôt hăn kan bah Thanh tra Chính phủ yor wa Trần văn Minh, Groi kruanh n’gâng kan Thanh tra ho\ leo bôk [ư nau kan uănh nau mât, do\ng neh ntu, mât nau rgum, [ư nau rgum, pă săm [u\t ân ndâk ndrel mât nau ntuh kơl ndâk njêng tâm n’gor Lâm Đồng. Ta nar mbơh nau jêh lôch mêt uănh, ntoh măt rđau kan n’gor Lâm Đồng, Kruanh n’gor tâm ban nau đah ăp nkô| nau bah nau tă geh mêt uănh ho\ mbơh.

Yơn lah, rđau kan n’gor ân lah tâm rnoh 943 bôk nau kan ta Lâm Đồng ri tât rnôk aơ geh 610 bôk nau kan ho\ jêh ndrel leo lăp do\ng, 213 nau kan dôl geh ntru\nh, hôm e lah ăp nau kan dôl ma jêh nkra săm [u\t. Đah rnoh nau kan têh kơt nê, yor ri tâm nau kan mât njrăng ri jêr der nau tih. Ta nar mbơh nau jêh mêt uănh, Groi Kruanh n’gâng kan Tranh tra Chính phủ Trần Văn Minh đă UBND n’gor Lâm Đồng ân ơm ndâk nau nchrăp kan ân ngăn gay ntru\nh nau rklaih, rgâl ueh nâp nau hôm tih, ê dơi./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng