Pơk uănh mông nar djăt: 14/5/2020

VOV4.M’nông: Rnoh khlay ăp ntil biăp, kao ta nkual [on têh Đà Lạt n’hanh nkual kiău ma ho\ ntơm plơ\ hao tay. Âk nu^h tơm mir rhơn nđơr lôch jong nar mô peh khlay tăch, mô dơn nê geh nu^h nkhu\t jăng dơm tă bah tât khuch bah nuh srê Covid-19.

Kơt kao cúc dôl geh bu rvăt ta mir lah 15.000 prăk du nchăp 10 n’ging, hôm kao cúc r’yôk 5.000 prăk ăp du nchăp. Đah rnoh khlay tăch dja, nu^h tăm kao cúc r^ng geh sa nklăp 10 rkeh prăk du sào lôch 3 khay mât chăm.

Âk ntil biăp rnoh khlay hao đo\ng kơl nu^h tăm geh sa. Na nê|, biăp si lat a[aơ geh rnoh khlay tăch 12.000đ/kg, bó xôi hao 13.000 tât 15.000 prăk/kg,  bum khoai tây geh rnoh khlay ntơm bah 18.000 tât 20.000 prăk/kg. T^ng âk nu^h tơm mir ta Lâm Đồng, tâm let năp tay, rnoh khlay ăp ntil biăp, kao mbra hao tay./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng