Pơk uănh mông nar djăt: 25/7/2019

VOV4.M’nông – Tâm 2 nar 23 n’hanh 24 khay 7, Hội chữ thập đỏ n’gor Lâm Đồng tâm rgop đah Ngih dak si chỉnh hình n’hanh phục hồi chức năng Quy Nhơn le\ [ư but uănh, săm an bơi 200 nu\ih koet nte geh nău rêh jêr jo\t ta lam n’gor.

Nai dak si but uănh an nu\ih koet nte ta Lâm Đồng

 

Tâm rnoh 200 nu\ih geh koet nte dơi but uănh, geh 51 nu\ih dơi nt^m săm bât nso\ng đah ndơ bât nso\ng, ty bât nso\ng, jâng bât nso\ng; 13 nu\ih dơi nt^m an rek bât nso\ng ty, jâng. Ăp nu\ih koet nte [a [a\ le\ dơi nt^m ăp trong njrăng n’gang, mât ăp nău tiăr nti apư nar gay ntơm jêng nău blău êng mât uănh săk soan nơm.

Nai dak si but uănh an nu\ih koet nte ta Lâm Đồng

 

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng