Pơk uănh mông nar djăt: 8/12/2016

VOV4.M’nông: UBND n’gor Lâm Đồng le\ an do\ng nău n’glêh an kơp dơn n’hanh mbơh 8 xã di rnoh [on lan mhe năm 2016, lah: xã Hoà Ninh, Hoà Trung, Gung Reh, Đinh Lạc (nkuâl Di Linh); Đạ Tồn (nkuâl đạ Huoai), Quảng Trị (nkuâl Đạ Teh), Phước Cát 1 (nkuâl Cát Tiên), Đa Nhim (nkuâl Lạc Dương). T^ng Ban rđău đă bôk nău kan rdâk njêng [on lan mhe n’gor Lâm Đồng, ntơm bah năm 2010 tât a[aơ, n’gor le\ rgum geh nklăp 34.000 rmen prăk gay t^ng [ư bôk nău kan rdâk njêng [on lan mhe ta n’gor; tâm nê tơm prăk tă bah [on lan rgop âk bơi 30%. Rnoh khlay ndơ tuch tăm tâm du neh mir bah nu^h [on lan ta n’gor a[aơ r^ng geh 140 rkeh prăk/ha/năm. Bôk nău kan n’hu\ch ach o nâp dăng dơi an [ư ăp kôp, rnoh rnăk ach o bah n’gor le\ hu\ch ntơm bah 12,6% tâm năm 2010 ju\r hôm ta nâm 2%. Nơm geh kơt nê, ngăch [ư rdâk njêng [on lan mhe dơi ntrôl dăng n’hanh geh nău dơi ue\h./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng