Pơk uănh mông nar djăt: 15/8/2020

VOV4.M’nông: Jêh rnôk geh srê Covid-19 plơ\ tay, âk rmuen năch ho\ mô hôm hăn gu\ pâl n’iah tât Lâm Đồng, [ư knu\ng tâm n’gul khlay, ăp ntu\k gu\ rlu ndrel trong pâl n’aih ta n’gor ho\ khuch 26 rmen prăk. Ti\ng N’gâng kan Văn hoá, Thể Thao ndrel Pâl n’aih Lâm Đồng, ntơm bôk khay 8 tât rnôk aơ, năch tât Lâm Đồng huch âk, [ư rlau 18.300 tơ\ hăn gu\ ngih rlu bah ăp ntu\k rlu n’aih ntơm 3 bah 5 sao ho\ geh năch rlu n’aih mô rlu.

Ndrel ma nê, 10 ntu\k [ư nau kan leo hăn pâl n’aih ho\ mô hôm hăn pâl n’aih bah 60 rmôt năch đah rlau 10 rbăn tơ\ nu\ih. Bah năp nê, tâm khay 7, đah rnoh kan leo hăn pâl n’aih, n’gor Lâm Đồng vơt nklăp geh 100 rbăn tơ\ năch tât pâl n’aih ndrel rlu n’aih tâm du pơh. Hôm tâm n’gul khay rlau aơ, rnoh năch tâm du pơh knu\ng hôm nklăp 20 rbăn./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng