Pơk uănh mông nar djăt: 12/9/2020

VOV4.M’nông: Nar ntri (11/9), Ntu\k rgum mât uănh kop ji n’gor Lâm Đồng an g^t n’gâng kan dak si năl geh tay 1 hê nu^h ji ndâr pưm ko ta nkuâl Đam Rông. Aơ lah nu^h ji ndâr pưm ko tâl 2 dơi năl geh ta n’gor. Nu^h ji mhe năl ntưp lah kon se nti jrô 12 Nhih nti THPT Đạ Tông (thôn Đạ Tế, xã Đạ M'Rông, Nkuâl Đam Rông). A[aơ nu^h ji ho\ dơi n’gâng kan dak si Lâm Đồng nju\n tât Nhih dak si Nhiệt đới nkual [on têh Hồ Chí Minh gay săm n’hanh t^ng groi nđôi tay. Ntu\k rgum mât kân kop ji n’gor Lâm Đồng an g^t, tâm nar năl geh tay nu^h ji, nhih pah kan ho\ n’hao 8 cán bộ dak si mpeh Khoa njrăng n’gang nău ji ntưp rêng, tât nkuâl Đam Rông gay kan nsum nkra bah le\ tơm nuh srê ji ndâr pưm ko ta  xã Đạ Mrông.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương