Pơk uănh mông nar djăt: 5/8/2020

VOV4.Mnông- Kơp tât kêng măng nar 4/8, lam n’gor Lâm Đồng le\ [ư nkhah êng, ua\nh nđôi ta ngih dak si n’hanh ua\nh năl săk soan rlău 300 nu^h hăn s^t bâh Lâm Đồng bâh ăp n’gor Quảng Nam, Quảng Ngãi n’hanh Đà Nẵng. n’gâng kan dak si n’gor Lâm Đồng an g^t, tâm rnoh ăp nu^h gu\ nkhah êng geh du hê nu^h lah i kon bâh nu^h ntưp ji 478. mpeh nău ntưp bâh wa M nu^h Nhật Bản, giám đốc du công tu ta nkuăl Lạc Dương, n’gor Lâm Đồng geh mpeh Nhật Bản ua\nh năl lah ntưp đah Covid-19, ntu\k kan têh ta Lâm Đồng le\ ua\nh năl geh 54 nu^h geh tâm mâp lah F1 geh tâm mâp dăch nu^h ntưp srê. Le\ geh 53 nu^h an nău geh xét nghiệm mô geh ntưp đah Covid-19, nu^h hôm e hôm kâp nău geh xét nghiệm. gay ma mât đăp mpăn nău kan njrăng, rdâng nuh srê an geh săk rnglăy, rlău ma n’hao ăp ntrong kan gay ma njrăng rdâng, mât ua\nh nuh srê, n’gor Lâm Đồng dôl rgum n’hao ăp ntrong kan ndơ do\ng gay ma mât đăp mpăn tâm di đah nău u\ch xét nghiệm nuh srê Covid-19, tâm rdâng ta năp nău tât mô ueh mbra geh ta ntu\k.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng