Pơk uănh mông nar djăt: 4/8/2020

VOV4.M’nông: Kêng măng 3/8 n’gor Lâm Đồng ho\ ntru\nh nau ntru\nh ân rjăp ntru\nh ăp nau kan ndal gay ma ntru\nh rđau ăp ntu\k kan n’gâng kan tâm n'gor ndal ntru\nh ăp nau kan njrăng rdâng đah srê Covid-19, nkre ân nsru\ng ăp nau kan [ư ăp nau pâl n’aih, [ư ueh tâm n’gor ndrel nkah mbơh mô an rgum tâm ntu\k âk nu\ih. Ti\ng nê, UBND n’gor Lâm Đồng đă ăp gưl kan, n’gâng kan, nkuăl ndrel ăp ntu\k kan geh tât [ư ân rjăp nau kan “rdâng srê kơt rdâng phung rlăng”, rgum [ư ăp nkô| nau nkre hun hao văng sa rêh jêng, nkre rdâng njrăng ma srê ân nâp nâl.

UBND n’gor Lâm Đồng đă ân nsru\ng ăp nau kan tâm ngih tăch ndrănh rgum âk nu\ih, ntu\k pâl m’ak rgum âk nu\ih, ntu\k ndak phim, massage, ntu\k pâl điện tử, njroh mprơ, ntu\k [ư ueh ndrel nkah mô ân geh nau rgum âk nu\ih ân tât rnôk geh nau nkoch mbơh mhe. Nkre lah, ăp ntu\k kan geh tât ân geh ngăch, ndal [ư ăp nau kan hăn joi ti\ng ăp nu\ih tă bah Đà Nẵng si\t ntơm lơ 1/7 ân tât lơ 28/7 ndrel ăp ntu\k mra geh nau ntưp ji srê hô ti\ng nau nkah đă bah N’gâng kan dak si./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng