Pơk uănh mông nar djăt: 16/12/2016

 

            VOV4.M’nôngT^ng nu nău mhe bah Văn phòng Mpôl [^t joet tâm pă ndâk njêng thôn [on mhe, năm 2016, Lâm Đồng geh tay 18 xă tâm di thôn [on mhe, n’hao rnoh xă thôn [on mhe lam n’gor hao 60 xă. 18 xă mhe dơi kơp dơn geh Đà Loan, Tài Hiên, N’Thôn Hạ (nkuăl Đức Trọng); Tân Văn, Đạ Đờn, Nam Hà (nkuăl Lâm Hà); Lộc Phú, Lộc Đức, Tân Lạc, B’Lá (nkuăl Bảo Lâm); Gung Ré, Đinh Lạc, Hoà Ninh, Hoà Trung (nkuăl Di Linh); Đạ Tồn (nkuăl Đạ Huoai); Quảng Trị (nkuăl Đạ Teh); Phước Cát 1 (nkuăl Cát Tiên) n’hanh xă Đạ Nhim (nkuăl Lạc Dương). A[aơ lâm Đồng, nkual [on têh Đà Lạt n’hanh Nkual [on têh Bảo Lộc le\ jêh nău kan ndâk njêng thôn [on mhe, nkuăl Đơn Dương dơi Thủ tướng Chính phủ kơp dơn lah nkuăl tâm di thôn [on mhe./.

                        Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng