Pơk uănh mông nar djăt: 12/8/2020

VOV4.M’nông – Nu^h ntoh măt bah Liên Hợp Quốc mpeh Lebanon, Jan Kubis mhe kuăl jă Li-băng ơm ndâk njêng du chính phủ mhe jêh Thủ tướng dak aơ Hassan Diab n’hanh Nội các bah pơng rlu kan. Mbơh tâm du rơh r[u\n mpôn đah Hội đồng Bảo an, wa Kubis an lah, Li-băng an dêr geh du chính phủ manh kan jo\ jong n’hanh nău ngăch ndâk njêng du chính phủ Li-băng mhe, dơi tâm di nău u\ch bah nu^h [on lan an ntrôl tâm ăp nar tât. Knu\ng geh du chính phủ dơn geh nău kơl bah nu^h [on lan mư dơi mkra ăp nău jăch ndal n’hanh ntul rlong ma dak aơ dôl an rdâng.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng