Pơk uănh mông nar djăt: 4/7/2020

VOV4.M’nông: Ủy Ban Dân tộc mhe kan nsum đah Tổng cục Thống kê [ư tâm nchră Mbơh lôch jêh ôp uănh rgum nău lư wa\ng sa- rêh jêng kon nu^h 53 rnoi mpôl đê| . Lôch jêh ôp uănh rgum nău lư năm 2019 an saơ bôk năp ăp rnoi mpôl đê| Việt Nam ho\ geh âk rgâl mhe rđ^l đah lôch geh ôp uănh 4 năm bah năp nơh. Rlău 10 năm, rnoh âk bah 53 rnoi mpôl đê| hao bơi 1,9 rkeh nu^h, âk 14,7% tâm le\ rngôch rnoh nu^h lam dak. Tât a[aơ, 95% rnoh xã geh trong hăn tât nklang. Lam dak geh bơi 21,6 rbăn nhih nti n’hanh 26 rbăn 500 ntu\k nhih nti nkual rnoi mpôl đê|. Rnoh âk rnăk ach o n’hanh dăch kêng ach o bah ăp rnoi nu^h nkual rnoi mpôl đê| ho\ hu\ch 1,2% rđ^l đah năm 2015./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng