Pơk uănh mông nar djăt: 25/6/2020

VOV4.M’nông: Sở Khoa học n’hanh Công nghệ n’gor Kon Tum mhe [ư hop báo mbơh ntu\k neh tăm logo sâm bum Ngọc Linh Kon Tum. Sâm bum Ngọc Linh dơi nt^t kơt “ndơ mpêt khlay bah bri yôk têh hvi”, lah ntil tơm dak si du\t n’hâm khlay đah ăp dak s^t dăng soan du\t n’hâm tam ho\ jêng “Săk lư ndơ geh [ư gưl neh dak” geh rnoh khlay âk bah n’gor Kon Tum.

Ntu\k mbơh neh tăm logo sâm bum Ngọc Linh Kon Tum dơi mpơl hung nkuăch nkue jôn rbăn, hung săk hon dăng, nt^t an tơm n’hanh bum sâm Ngọc Linh mpơl lah tơm têh khlay, geh rnoh khlay mha êng mpeh săk tam du\t ue\h lam ntu\r neh. Ntu\k mbơh neh tăm an logo sâm bum Ngọc Linh Kon Tum dơi ăp doanh nghiệp, ăp mpôl, ăp nu^h tăm ta 9 xã bah bar nkuâl Tu Mơ Rông n’hanh nkuâl Đăk Glei./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng