Pơk uănh mông nar djăt: 12/12/2019

VOV4.M’nông: Mỹ, Mexico ndrel Canada mhe ký du nau nchrăp [ư jêh nau tâm ton dah ro\ng tăch rgâl Mỹ-Mexico-Canada. Nau nchrăp [ư jêh nau kan dah ro\ng tăch rgâl Mỹ-Mexico-Canada (USMCA) geh ký jêh 2 năm tâm nchră ndrel pơk trong ân nau kan leo kan ngăn bah ăp dak. Nau ký geh [ư ta Thủ đô mexico City bah Mexico.

Mỹ ân gi\t nau kan [ư rjăp nau ton mpeh nau pah kan ho\ pơk luh du nau nchrăp dah ro\ng tăch rgâl ueh ngăn ntơm sa ơm tât rnôk aơ. Lah geh nchră, nau nchrăp kan tăch rgâl aơ mra nkah du nau dơi têh ngăn mpeh nau ndâk njêng pháp luật bah n’gâng kan Tổng thống Trump kơp ntơm rnôk Đảng Dân chủ mât kan Hạ viện Mỹ tâm khay 11/2018./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng