Pơk uănh mông nar djăt: 9/1/2015


N’gâng kan nchră nau Mỹ nar 8/1 ân gi\t, đă du rmôt kan gưl prêh bah Mỹ tât Giơnevơ, Thuỵ Sỹ gay nthoi tay ăp rơh tâm nchră đah Iran geh tât nau kan ndrak nsiu Iran. Bah năp nê, nar 15/12 nơh, Mỹ n’hanh Iran ndrel P5+1 mô geh nau dơi tâm nau nchrăp nar dăch du\t lah nar 24/11/2014. Ti\ng nau nchră, 2 ding mra nsôih gay geh du nau nchrăp ba năp khay 3 tât, jêh nê tâm nchră ăp nau kan gay n’hêl tâm 3 khay ba kơi nê, jêh ba năp nar 1/7/2015. N’gâng kan Mỹ John Kerry kuăl jă ăp ding gay nkân, nkre ntoh nau u\ch mra ký du nau nchrăp ơm lơn, tâm 3-4 khay tât./.

                                                                        BTV:H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương