Pơk uănh mông nar djăt: 18/1/2021

VOV4.Mnông-  Nar naơ 17/1, Oasington DC le\ geh nchueng rvêl, mpôl kan têh [ư t^ng phápluật Mỹ le\ geh nchrăp nău kan gay ma njrăng ăp rơh hăn nsong kơl an Tổng thống Donald Trump ta le\ rngôch 50 ntu\k kan bâh ăp bang ta du\t pơh aơ kơt lah [ư mpêr n’gar,ndơ\ rbăn tahen mât ngih dak gay ma der geh nău tâm rkeh tâm lơh ta ntu\k kan QH kơt ta nar 6-1. ntu\k kan ua\nh nđôi liên bang Mỹ FBI mbơh lor ăp ntu\k kan cảnh sát mpeh nău dơi geh [ư rlăng geh phao blêu ta ntu\k kan nghị viện ăp bang, ntơm bâh nar 16-1 tât nar mbơh nău kan ta nar 20-1 bâh Tổng thống mhe dơn kan Joe Biden. Michigan, Virginia, Wisconsin, Pennsylvania n’hanh Wasington geh tâm rnoh ăp bang le\ mbơh ndơ\ tahen mât rnă njrăng ngih dak gay ma mât rnă njăng đăp mpăn. Bang Texas le\ ntâl mpông ntu\k kan quốc hội tât nar Tổng thống dơn kan.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương