Pơk uănh mông nar djăt: 24/9/2020

VOV4.M’nông: Lôch âk tơ\ nti tâm lơh gay rlăch dun ta năp nău kan bah Trung Quốc ta dak lêng, Mỹ dôl geh trong nchrăp rdâk njêng băl mpôl n’hanh nu^h tâm boh gay kân bah nău hưp bah Trung Quốc. A[aơ, n’gâng kan Tổng thống Trump dôl nsrôih nkân nkân nău u\ch kơl âk mpeh nău tâm boh dak bah dih bah ăp dak Đông Nam Á. Mỹ ho\ geh ăp nău dơi di ma rhơn rnê rnôk rgum dơi âk dak ndrel nsum du nău m^n ta nkual Ấn Độ-Thái Bình Dương. Mhe aơ, Bộ Quốc phòng Mỹ ho\ n’hao âk tahen tâm nkual ndrel đah 3 dak Nhật Bản, Ấn Độ, Australia gay rdâng lơh đah ntul rlong nar lơn ma âk bah Trung Quốc. Mỹ n’hao âk trong rdâng lơh tàu ngầm, tâm rnôk Trung Quốc pơk hvi hạm đội tàu ngầm hạt nhân.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương