Pơk uănh mông nar djăt: 6/12/2019

VOV4.M’nông: Lơ 5/12, Hàn Quốc ndrel Mỹ ho\ lôch nau tâm nchră tal 4 mpeh nau tâm mbơh pă nau do\ng gay ma mât neh dak bah tahen Mỹ ta Hàn Quốc. Nau tâm nchră jo\ 2 nar rlau aơ ta Washington lôch ma ê geh nau tâm nchră mpeh nau do\ng kan ân tahen ma Hàn Quốc ân rgop kơl. N’gâng kan nchră nau Hàn Quốc ân gi\t, Mỹ hôm đă Hàn Quốc n’hao nau rgop kơl an hao rlau 5 tơ\, hao bơi tât 5 rmen đôlar tâm năm tât.

Yơn lah, Hàn Quốc ho\ mô ndơn nau đă aơ ndrel ân nê lah nau đă mô tâm di. Mỹ ndrel Hàn Quốc ho\ tâm ban nau tâm nchră tay mra geh [ư ta Thủ đô Seoul tâm du\t khay aơ. Ti\ng nau nchrăp a[aơ, Hàn Quốc tâm di nau rgop 870 rkeh đôlar, hao 8,2% rđil năm e. Yơn lah, Mỹ u\ch Hàn Quốc ân ndơn âk nau rgop lơn ân nau mât nklăp 28.500 tahen Mỹ gu\ kan ta dak aơ./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng