Pơk uănh mông nar djăt: 27/7/2015

VOV4.M’nông :Nar 25/7,. Tổng thống Mỹ Barack Obama ho\ geh rơh tâm nchră đah Tổng thống Kenia. Nkô| nau ngăn lah rgum tâm nau n’hao tâm boh rnă njrăng n’hanh tăch rgâl đah dak tơm ngih, geh rnê lah du jâng văng sa dôl hao yơn hôm jêr rdâng đah phung no\ng êng. Đah trong njưh jâng bôk năp ta Kenia,  aơ lah rơh bôk năp wa Obama si\t khâl [on tơm bah nơm rnôk [ư Tổng thống Mỹ. Jêh rơh khâl Kenia, wa Obama mra tât Ethiopia, jêng Tổng thống Mỹ bôk năp tât khâl dak aơ. Tâm rơh ta Addiss Ababa, êng ăp rơh mâp đah rđau kan dak tơm ngih Ethiopia, Tổng thông Obama mra jêng Tổng thống Mỹ bôk năp tât khâl ntu\k kan Liên minh Châu Phi (AU). Ti\ng nau nchrăp, tâm rơh mâp ăp rđau kan Châu Phi, Mỹ ton mra ntuh kơl ân rlau 33 rmen đôlar tâm nau kan êng êng tâm ăp dak Châu Phi./.

                                                          Nu\ih rblang: H’Thi.

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương