Pơk uănh mông nar djăt: 5/8/2020

   VOV4.Mnông- Thượng nghị sỹ Mỹ Đi Dianne Feinstein le\ kuăl đă n’gâng kan Tổng thống Mỹ “mbơh dâl” nău ntoch tay nar tâm ton koh n’huch n’hanh lơi ir do\ng phao blêu rdul lơh START mhe (START-3) đah Nga. Rlău ma ne\, Thượng nghị sỹ Mỹ lah na nê| kơl an nău ndơ\ Trung Quốc tât râng ăp rơh ôp nău n’hanh tâm ton tâm let năp tay. Nău tâm ton koh n’huch n’hanh an bah ir do\ng phao blêu rdul lơh START le\ geh Nga n’hanh Mỹ ký tâm ton năm 2010. an tât a[aơ, nău tâm ton START-3 lah nău tâm ton mô an do\ng phao blêu geh nău tam đah Nga n’hanh Mỹ, nchrăp mbra le\ nău tam ta bôk năm 2021. ta năp ne\ ta khay 6 mhe nơh, mpôl kan têh 2 dak le\ tât râng ăp rơh tâm nchră mpeh nău ntoch tay nar tâm ton kan aơ.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng