Pơk uănh mông nar djăt: 18/10/2019

VOV4.M’nông – Tâm ton Brexit mhe ma EU n’hanh chính phủ Anh dơi geh tâm kêng măng nar 17/10 ngăch dơi kruanh ăp dak EU mbơh an tâm rơh pah kan bôk năp bah r[u\n nchră Gưl prêh EU. Jêh rlău 2 mông tâm nchră, Kruanh 27 dak kan ndrel tâm Liên minh châu Âu le\ ngăch u\ch đah sam [u\t tâm ton Brexit dơi rmôt tâm nchră bah EU lôch jêh đah chính phủ Anh. Kruanh Hội đồng châu Âu, Donald Tusk uănh lah, đah tâm ton Brexit mhe, n’ăp EU n’hanh Anh kơt êp rklaih luh ăp nău rvê o\k r’ah n’gle\ du\t bah Brexit.

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng