Pơk uănh mông nar djăt: 5/8/2020

VOV4.M’nông – N’ha báo Tạp chí phố Uôn nar nđaơ 4/8 ndơ\ nău, Mỹ n’hanh Trung Quốc tâm ban u\ch [ư tâm nchră tăch rgâl gưl prêh tâm nar 15/8 tât, gay uănh lah nău t^ng đah tâm ton tăch rgâl lvang 1, ký đah 2 ding ta bôk khay 1 mhe rlău. Râng tâm nchră geh Ntoh măt tăch rgâl Mỹ Robert Lighthizer n’hanh Groi Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc. 2 ding mbra rgum tâm nchră lvang 1, đah tâm ton bah Trung Quốc ngla\p rwa\t ndoh ndơ bah Mỹ hao tât 200 rmen đôlar tâm 2 năm. T^ng nău mbơh aơ, ăp rơh tâm nchră mbra dơi [ư so\ng dăng.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương