Pơk uănh mông nar djăt: 15/9/2020

VOV4.M’nông: Tâm yan mih, srê ji rtoh trong mham dôl ma hao âk tâm n’gor Lâm Đồng. Ti\ng ntu\k kan nkân njrăng srê ji n’gor Lâm Đồng, tât rnôk aơ lam n’gor ho\ kơp dơn rlau 330 nu\ih geh ntưp srê ji rtoh trong mham. Nau ji ntoh tâm ăp nkuăl tâm n’gor, rgum âk ngăn tâm ăp nkuăl Bảo Lâm, Đức Trọng ndrel Đạ Tẻh. Gay der srê ntoh luh hô ngăch, n’gâng kan dak si Lâm Đồng ho\ tâm grop nsum đah ăp nkuăl ntru\nh ăp nau kan njrăng, rdâng srê ji rtoh trong mham, nkre ntru\t dăng nau kan nkoch mbơh, bonh đă [on lan nkhi\t bu bi tăp măch ndrel njrăng rdâng măch kăp, saơ ơm ăp nu\ih geh nau ji./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương