Pơk uănh mông nar djăt: 18/1/2021

VOV4.M’nông – Ntu\k soay n’gor Gia Lai mhe [ư r[u\n nchră n’glôch jêh trong kan soay năm 2020, mbơh [ư nău kan năm 2021 n’hanh ký ton trong [ư tâm rgop so\k ndơ\ tơm prăk ngih dak đah UBND ăp nkuăl, nkual têh, nkual [on têh. T^ng nău mbơh ta r[u\n nchră, bôl mâp du\t âk jêr jo\t ntul rlong tâm năm 2020 yơn Ntu\k soay n’gor le\ nsrôih dơi geh du đêt săk rnglăy ntoh lư kơt: Joi nga\ch ăp ntu\k so\k; n’hao ue\h trong kan mât uănh soay, so\k rnon soay, trong kan nkra rgâl sam [u\t hành chính soay; kỷ cương, kỷ luật nău kan dơi hao. Ta r[u\n nchră, Ntu\k soay n’gor le\ mât uănh rjăp n’hanh mbơh [ư ăp nău kan, trong mkra khlay tâm năm 2021. Tâm ne\, ntu\k kan nsrôih jêh trok prăk Trung ương jao d^ng le\ soay tâm n’gor geh rlău 4.540 rmen prăk n’hanh trok HĐND n’gor jao nsrôih so\k ndơ\ tâm prăk rlău 5.034 rmen prăk.

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương