Pơk uănh mông nar djăt: 25/6/2020

VOV4.M’nông: Lvang năm 2021-2030 Bộ Tài Nguyên ndrel Môi trường mra ntru\t dăng nau kan rdâng đah nau rgâl mhe trôk nar tâm du đê| nkuăl tơm kơt nkuăl Đồng bằng sông Cửu Long, êp mper dak lêng miền Trung, nkuăl yôk mpeh ba lơ. Aơ lah nau geh mbơh ndơ\ ta nar tâm nchră lôch Bôk nau kan nchră nau [ư kan, nau nchrăp pah kan mpeh rdâng nau rgâl mhe trôk nar lvang năm 2021-2020 yor N’gâng kan rgala mhe trôk nar, N’gâng kan Tài nguyên ndrel Môi trường [ư tâm ôi 24/6 ta Hà Nội. Nau nchrăp lvang năm 2021-2030, nau kan bah neh dak mpeh nau rgâl mhe trôk natr ho\ nchrăp ăp nau kan, ntu\k kan gay ma rdâng đah nau rgâl mhe trôk nar tâm du đê| nkuăl tơm kơt Đồng bằng sông Cửu Long, êp mpêr dak lêng miền Trung, gôl yôk mpeh ba lơ./.

Nu\ih rblang: H’Thi

 

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng