Pơk uănh mông nar djăt: 12/1/2015


            Tâm rnôk hăn khâl n’hanh pah kan ta Quảng Bình bah mpôl pah kan gưl têh Chính phủ dak Lào tă bah Uỷ viên Bộ Chính trị, Groi thủ tướng Somsavat Lengsavad leo hăn, ôi ntri 11/1, UBND n’gor Quảng Bình le\ geh rơh pah kan an [ư trong nchrăp bah bar Chính phủ mpeh [ư trong d^ng n’hoch pring bah ndrâm dak lêng Hòn La, Việt Nam tât Lào. Nchrăp trong d^ng n’hoch pring bah ndrâm dak lêng Hòn La, n’gor Quảng Bình, Việt Nam tât Lào tă bah Công ty cổ phần Petro, Lào [ư tơm ntuh kơl, 100% tơm prăk bah Chính phủ Lào n’hanh doanh nghiệp Lào. Nchrăp, kho bah dih n’har bri bah trong nchrăp mbra an [ư ta nkual Công nghiệp ndrâm dak lêng Hòn La, n’gor Quảng Bình, hvi rlău 37ha lah: Kho bah dih geh rnoh âk đâng 300.000 tât 500.000m3, do\ng an manh rvăt n’glăp, manh tăch n’gluh pring xăng tât Lào; ntung trong ndrâm dak lêng an tàu geh nău dơi rdeng bah 50.000 tấn let lơ. Trong d^ng n’hoch dak pring bah ndrêm dak lêng Hòn La tât n’gor Khăm Muộn (Lào) jong nklăp 300km; Kho pring xăng tât ta Khăm Muộn geh rnoh âk đâng nklăp 100.000- 200.000m3./.

                                                                                                BTV:Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương