Pơk uănh mông nar djăt: 24/11/2020

N’gor Kon Tum

Tu\k rgâl tât âk tu\k,  nar trôk duh, kêng măng n’hanh măng geh mih rih rah âk ntu\k.

Sial dăng mbrô 2- 3  

Nar trôk duh ntơm bah 28-30độC

Măng trôk nđik ntơm bah   18-20 độ C

N’gor Gia Lai

Tu\k rgâl tât âk tu\k,  nar trôk duh, kêng măng n’hanh măng geh mih rih rah âk ntu\k.

Sial dăng mbrô 2- 3 

Nar trôk duh ntơm bah:  27-29độ C; mpeh luh nar ba dâng  30-32 độ C

Măng trôk nđik ntơm bah: 17-19độ C; mpeh luh nar ba dâng21-23 độ C

N’gor  Dak Lak

Tu\k rgâl tât âk tu\k,  nar trôk duh, kêng măng n’hanh măng geh mih rih rah âk ntu\k.

Sial dăng mbrô 2- 3 

Nar trôk duh ntơm bah: 28-30 độ C

Măng trôk nđik ntơm bah: 18-20độ C

N’gor  Dak Nông

Tu\k rgâl tât âk tu\k,  nar trôk duh, kêng măng n’hanh măng geh mih rih rah âk ntu\k.

Sial dăng mbrô 2- 3 

Nar trôk duh ntơm bah:      27-29độ C

Măng trôk nđik ntơm bah: 17-19độ C

N’gor Lâm Đồng

Tu\k rgâl tât âk tu\k,  nar trôk duh, kêng măng n’hanh măng geh mih rih rah âk ntu\k.

Sial dăng mbrô 2- 3 

Nar trôk duh ntơm bah:     26-28 độ C; êng nkual [on têh Đà Lạt 22-24 độC

Măng trôk nđik ntơm bah: 16-18độ C, êng nkual [on têh Đà Lạt 13-15 độ C

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương