Pơk uănh mông nar djăt: 30/7/2020

 

N’gor Kon Tum

Tu\k rgâl tât âk tu\k,  nar trôk duh, kêng măng n’hanh măng geh mih rih rah âk ntu\k.

Sial dăng mbrô 2- 3  

Nar trôk duh ntơm bah 29-31 độC

Măng trôk nđik ntơm bah   20-22độ C

N’gor Gia Lai

Tu\k rgâl tât âk tu\k,  nar trôk duh, kêng măng n’hanh măng geh mih rih rah âk ntu\k.

Sial dăng mbrô 2- 3 

Nar trôk duh ntơm bah:  28-30 độ C; mpeh luh nar ba dâng  32-34độ C

Măng trôk nđik ntơm bah:19-21 độ C; mpeh luh nar ba dâng 23-25 độ C

N’gor  Dak Lak

Tu\k rgâl tât âk tu\k,  nar trôk duh, kêng măng n’hanh măng geh mih rih rah âk ntu\k.

Sial dăng mbrô 2- 3 

Nar trôk duh ntơm bah: 29-31 độ C

Măng trôk nđik ntơm bah: 20-22 độ C

N’gor  Dak Nông

Tu\k rgâl tât âk tu\k,  nar trôk duh, kêng măng n’hanh măng geh mih rih rah âk ntu\k.

Sial dăng mbrô 2- 3 

Nar trôk duh ntơm bah:      28-30 độ C

Măng trôk nđik ntơm bah:  19-21 độ C

N’gor Lâm Đồng

Tu\k rgâl tât âk tu\k,  nar trôk duh, kêng măng n’hanh măng geh mih rih rah âk ntu\k.

Sial dăng mbrô 2- 3 

Nar trôk duh ntơm bah:     27-29 độ C; êng nkual [on têh Đà Lạt 23-25 độC

Măng trôk nđik ntơm bah: 18-20 độ C, êng nkual [on têh Đà Lạt 14-16 độ C

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng